Filter for nature

Samen dragen we ons steentje bij voor een betere natuur

Om allemaal ons steentje bij te dragen aan een betere wereld is het van belang om ervoor te zorgen dat stoffen zoals ammonia en ammoniak niet in de bodem terecht komen. Uit het rapport “Ammoniak in Nederland” uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving, is gebleken dat ammoniak in de bodem zorgt voor het verdwijnen van zeldzame soorten planten. Dit heeft effect op de biodiversiteit van de natuur, bijen, vlinders en zelfs vogels zullen op lange termijn verdwijnen.

Het stikstof probleem wordt steeds groter, en ook stoffen zoals ammonia ammoniak en ammonium zijn hier onderdeel van. Door de natuur vrij van deze stoffen te houden behouden we onze groene natuur.

Door The Green Filter te installeren draagt u als salon een steentje bij om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Want alle kleine beetjes helpen.

Kom vandaag nog in actie!

Blog op WordPress.com.